Upoznajte TimCop
-29 godina sa vama-

Istorijat

Od samog osnivanja preduzeću Tim-Cop DOO je pretežna delatnost proizvodnja opreme za distribuciju električne energije, proizvodnja metalnih konstrukcija i postavljanje električnih instalacija i opreme. Preduzeće Tim-Cop DOO je osnovao 08.12.1992. godine sa sedištem u Novom Sadu.

Preduzeće predstavlja dvočlano društvo sa ograničenom odgovornošću koje su osnovali Mijodrag Šljuka (direktor) i suvlasnica Mirjana Karanović (računovođa).

U toku 1998. godine preduzeće projektuje dva sopstvena proizvoda: stubna trafostanica do 160 kVA tip NS-1 i stubna trafostanica do 400 kVA tip NS-2. Po odobrenju projekata pristupa se izradi prototipova koji se daju na ispitivanje kvaliteta i izdržljivosti i dana 04.02.1999. godine preduzeće dobija rešenje kojim se daje saglasnost za projektovanje i priključenje na mrežu od strane JP EPS „Elektrovojvodina“ Novi Sad.

 

Timcop-Areal
Пусти видео запис

TimCop danas

Danas TimCop preduzeće iza sebe ima značajne poslovne uspehe, reference i potencijal da se konkuretnom cenom i vrhunskim kvalitetom proizvoda i usluga visoko pozicionira na regionalnom tržištu. Pri vršenju svojih usluga preduzeće koristi najnovije tehnologije i prati najnovije trendove u oblasti pružanja usluga na izgradnji elektroenergetskih objekata.

 Koristeći nova tehničko-tehnološka rešenja preduzeće nastoji da osavremeni usluge koje će pored svoje namenske funkcije i kvalitetom zadovoljiti potrebe svojih sadašnjih i budućih kupaca, odnosno klijenata.

Na naše projekte smo posebno ponosni

Ukoliko smatrate da smo upravo mi vaš idealan partner vreme je da započnemo saradnju.

-Izgradnja stubne trafostanice NS-2 do 400 kVA sa priključnim 20kV dalekovodom

-Izgradnja elektrana na gas. Ukupna instalisana snaga trafostanice 3200 kVA transformacije sa 35/0,4 kV

-Razvodni ormani Sivacon S8

-Statorska kućišta , vazdušni hladnjaci visokonaponskih elektromotora

-Izgradnja stubne trafostanice NS-2 do 400 kVA sa priključnim 20kV dalekovodom

-Serijska proizvodnja precizno izrađenih metalnih proizvoda

-Proizvodnja delova elektromotora statorskih i rotorskih segmenata

-Proizvodnja konstrukcije usmerivača vazduha


Zaposleni u TimCop preduzeću

Organizacionu strukturu preduzeća čini direktor na čelu dok pored njega imamo sektore računovodstva, projektnog biroa i operative. U sektoru operative zaposleni su radnici raspoređeni u elektro i mašinske radionice kao i režijske službe. 

Određeni broj zaposlenih sa VSŠ poseduje lične licence za izvođenje i projektovanje poslova u elektroenergetici. Ostali zaposleni poseduju specijalistička znanja i bogata iskustva u svojim delatnostima. 

Radeći na realizaciji zacrtanih i jasno definisanih ciljeva preduzeće TimCop je uspelo da se organizuje kao tim koji je sposoban da osluškuje tržište kao izvor ideja, da tu ideju pretoči u dobru uslugu koja će potom na tržištu privući sve veći broj zadovoljnih kupaca.

Započnite svoju karijeru na pravom mestu

Pridružite se našem timu

Budite slobodni da nam pošaljete svoju biografiju a mi ćemo vas kontaktirati skladno sa našim potrebama.

Broj zaposlenih

0

Zaposleni u proizvodnom sektoru

0

Zaposleni u neproizvodnom sektoru

0

O nama

Od samog osnivanja preduzeću TimCop je pretežna delatnost proizvodnja opreme za distribuciju električne energije, proizvodnja melatnih konstrukcija i postavljanje električnih instalacija i opreme.

Kontaktirajte nas

office@timcop.com

Copyright © 2021. BY WEBWOMAN